з 9.00 до 18.00

ЇДЕ В ГОСТІ РЕВІЗОР – НЕ ЗВОЛІКАЙ, ЗАМОВЛЯЙ:

Аудиторські послуги підприємствам Вінницької області і підприємствам інших областей України. Аудит фінансової звітності підприємствам всіх форм власності. Тематичний аудит. Податковий аудит. Перевірка податкового і бухгалтерського обліку. Підтвердження інформації і звітів про виписку цінних паперів. Підтвердження достовірності і повноти ліквідованого балансу. Інформаційно — консультаційні послуги з питань бухгалтерського, податкового і управлінського обліку. Відновлення бухгалтерського обліку. 1 С — бухгалтерія (від постановки до удосконалення знань). Допомога у сфері бухгалтерського, податкового і управлінського обліку.

Консультування з податкового обліку.

Фінансовий моніторинг.

Навчання бухгалтерів, проведення тренингів, підвищення кваліфікації.

(Аудиторські послуги, бухгалтерські послуги, ліквідація підприємства, юридичні послуги).

GOING TO VISIT THE INSPECTOR - DO NOT DELAY, ORDER:

Audit services to enterprises of Vinnytsia region and enterprises of other regions of Ukraine. Audit of financial reporting to enterprises of all forms of ownership. Thematic audit. Tax audit Tax and accounting check. Confirmation of information and reports on securities statement. Confirmation of the authenticity and completeness of the liquidation balance sheet. Information and consulting services on accounting, tax and management accounting. Restoration of accounting. 1 С - accounting (from staging to improving knowledge). Assistance in accounting, tax and management accounting.

(Auditing services, accounting services, liquidation of an enterprise, legal services).